Kasutades (Component Technology) komponentide tehnoloogiat, loob ADAPT-Builder reaalse ruumilise konstruktsiooni mudeli, nagu arhitektuurilistel joonistel. Kasutades seda reaalset mudelit arvutamiseks, pakub ADAPT-Builder konstruktsiooni jaoks vajaliku armatuuri korrektse asukoha, koguse ja pikkuse.
ADAPT-Builder on ühes paketis põhimooduliga ADAPT-Modeler, aga ühendub samuti teiste programmidega: ADAPT-Floor Pro, ADAPT-PT ja ADAPT-RC.

ADAPT-Modeler
See on ADAPT-Builder põhiosa. Võimaldab genereerida konstruktsioonimudeli terve vahelae jaoks, kas siis DWG/DXF faili importimise kaudu või kasutaja sisendite kaudu. Equivalent Frame Method (EFM) analüüsimise ja dimensiooneerimse jaoks saab selle mudeli eksportida kui sisendandmena ADAPT-RC või ADAPT-PT programmidesse. FEM analüüsimise ja dimensioneerimise jaoks saab Modeler kaudu loodud mudelit analüüsida ADAPT-Floor Pro moodulis.

ADAPT-PT
ADAPT-PT on enamlevinud töövahend järelpingestatud plaatide, talade ja vahelagede projekteerimiseks. See baseerub traditsioonisel ja ennast hästi õigustanud ekvivalentraami meetodil (Equivalent Frame Method) baasil, aga on täiendatud, sisaldades viimaseid arenguid järelpingestatud projekteerimise ja tarkvara tehnoloogias.

ADAPT-RC
See programm kasutab analüüsimiseks ekvivalentraami meetodit ja opereerib kahel tööreziimil. Dimensioneerimise reziimis määratleb programm armatuuri, mis on vajalik kasutaja poolt määratud koormuse jaoks. Uurimise? reziimis määratleb programm olemasoleva projektlahenduse kandevõime/piisavuse.

ADAPT_Floor Pro
See on lõplike elementide meetodi (FEM) programm ADAPT-Modeler abil loodud konstruktsioonimudelite analüüsimiseks ja dimensioneerimiseks. Programm kasutab ADAPT-Modelerist pärit tervet vahelae süsteemi ja arvutab välja vastavad siirded, sisejõud ja pinged. Lisaks suudab ADAPT-Floor Pro automaatselt arvutada armatuuri koguse terve vahelae jaoks. Järelpingestuse projekteerimisel kontrollib programm kasutaja poolt määratud järelpingestuse piisavust ja määratleb nõutud eelpingestamata armatuuri.

ADAPT-Floor Pro on saadaval kahes versioonis: ADAPT-Floor Pro eelpingestamata betoonkonstruktsioonide jaoks ja ADAPT-Floor Pro eelpingestatud ja eelpingestamata konstruktsioonide jaoks.

Normid
Programm sisaldab EC2, ACI, IBC (rahvusvaheline ehitusnorm) ja hulgal teisi ehitusnorme.

Vaata ka Adapt videoid >