Vaated

Hoone on  põhimahus 2-korruseline, mõõtmetega 31×62 m, kõrgusega 10 m. Projekteeritud hoone on koosneb müügi- ja remondiblokist, mõlemad avad laiusega 18 m, postide sammuga 8 ja  6 m
Hoone on lahendatud põhiosas raudbetoonkarkassil ja osaliselt terasest kergkonstruktsioonina
Raudbetoonkarkass
Hoone kandeskeleti moodustavad R/B postid ristlõikega 40×40 cm ja ümarpostid d40 cm. Riivide ristlõige 30×50, 40×50  ja 40×80 cm. Osaliselt 3-korrulises osas on betoonplokkidest kandeseinad. Vahelagedeks on 265 ja 220 m eelpingestatud õõnespaneelid, mis toetuvad R/B riividele või betoonplokkidest kandeseintele. Remonditöökoja vahelagi on 18 m TT-paneelidest kõrgusega 800 mm ja II korruse parkla on kaetud 18 m avaga terasraamidega, sammuga 6 m.
Hoone staatiline skeem on küllaltki keeruline ja liigendatud, arvutusprogrammi kasutamine kogu hoone staatika ja üksielementide arvutamiseks on igati otstarbekas. Robot Millennium pakubki just selleks terviklkku paketti, kus on võimalik konstrueerida reaalne 3-mõõtmeline arvutusskeem, leida selle sisejõud. Varraste dimensioneerimiseks lõigatakse nagu üksikelemendid terviklikust skeemist välja, kaasates kõik toe ja kinnitustingimused, valides kõige ohtlikumad koormuskombinatsioonid.
Programmi testimine toimus tasapinnalise raamina. Mugav on koormuskombinatsioonide käsitlemine, mida on võimalik esitada nii graafiliselt epüüridena kui ka tabelina. Paraku oli hoone skeem mitmetahuline (osaliselt 1-, 2- ja 3-korruseline), mistõttu oleks tulnud ikkagi koormusi kas käsitsi ümber arvestada ja koostada mitu erinevat arvutusskeemi.  Praktikas jaotavad aga vahelaed ja katuseplekk koormusi ümber, mille käsitsi arvestamine on väga töömahukas.

Betoonkarkass 2D

Raudbetoonkarkassi 2-mõõtmeline arvutusskeem ja sisejõudude epüürid

Arvutusskeem muutus tunduvalt mugavamaks karkassi kujutamisel 3-mõõtmelisena. Lisaks sai arvestada lagede diafragmaefekti. See võimaldab tunduvalt paremini üksikelementide sisejõudusid arvutada, sealhulgas sidemete ja karkassielementide optimiseerimist. Raami elemendid on dimensioneeritud nende tegelike jõudude alusel, mis vähendab tunduvalt kulutusi karkassile.

Betoonkarkass 3D

Raudbetoonkarkassi 3-mõõtmeline arvutusskeem

Raudbetoonelemendid sh.  postide ja riivide armeerimine on dimensioneeritud vastavate RC moodulitega

Terasraam
Huvitavaks kujunes sama objekti kahe liigendiga, muutuva ristlõikega 18 m avaga terasraami projekteerimine. Programm võimaldas leida sisejõud, optimiseerida selle ristlõiked ja kontrollida sõlmede kandevõimet.

Image

Projekteeritud terasraam

Oluline oli programmi kasutamisel riivi ja postide jäikuste suhte arvestamine, seda eriti muutuva ristlõikega varraste puhul