Reviti kahepäevane algkursus on mõeldud inseneridele, kel puudub ehitiste modelleerimise kogemus ning soovitakse sellega algust teha.

CAD tarkvarade kasutamise kogemus ei ole nõutav. Grupi suurus on optimaalne, et tagada individuaalne töö iga osavõtjaga.
Koolitaja on ehitusinsener ja TTÜ õppejõud Priit Luhakooder. Reviti kasutaja ja koolitaja aastast 2007.

 

KAVA

Kursus toimub eesti keeles Autodeski ametliku koolitusmaterjali (AOTC, inglise keeles) põhjal.
Kursuse jooksul omandatakse esialgsed töövõtted Revit Structure kasutamiseks ehituskonstruktsioonide projekteerimisel. Sealhulgas:

1. Sissejuhatus ehitiste informatsiooni modelleerimisse.
2. Revit Structure põhimõisted
2.1. Kasutajaliides
2.2. Ehituskomponentide perekonnad
3. Mudeli vaatamine
3.1. Vaated
3.2. Objektide nähtavus
3.3. Lõiked
3.4. 3D vaated
4. Uus projekt
4.1. Seaded
4.2. (Kontroll-) tasapinnad
4.3. Teljed
5. Sissejuhatus modelleerimisse
5.1. Postid
5.2. Seinad
5.3. Vundamendid
5.4. Talastikud
5.5. Plaadid ja katused
5.6. Trepid
5.7. Kaldteed
5.8. Šahtid
6. Sõrestikud
7. Viited ja kokkuvõtted
7.1. Mõõdud
7.2. Viited
7.3. Märkused
7.4. Materjalide kokkuvõtted
8. Lõiked ja sõlmed
8.1. Seina lõiked ja armatuur
8.2. Tüüpilised sõlmed
9. Projekti dokumentatsioon
9.1. Joonised ja kirjanurgad
10. Grupid
11. Koosted (assamblies)
12. 3D armatuur
13. Monteeritav raudbetoon