Dynamo on Autodeski arendatav komputatiivse parameetrilise modelleerimise tarkvara, mis baseerub informatsiooni ja geomeetria loogilisel ja algortimilisel sidumisel, sageli kirjeldatud ka kui visuaalsel programmeerimisel. Tegemist on avatud lähtekoodil põhineva tarkvaraga, mida saab kasutada iseseisvalt, aga ka integreeritult Revitiga ja alates 2019 aastast ka AutoCAD Civil 3Dga. Samuti on olemas liidesed analüütiliste mudelite loomiseks Autodesk Robot Structural Analysise jaoks.

Dynamo teeb võimalikuks keerukad mudelid, mida tavapärase ehitusinfo modelleerimise tarkvaraga ei oleks võimalik luua või see oleks ebamõistlikult keeruline.

See kursus on jätkuks Dynamo algkursusele ning eesmärk on õppida kasutama Dynamot koos Revitiga. Kursusel osalemiseks peab olema läbinud algkursuse või olema piisavalt kogenud Dynamo kasutamisel.

Kursus on ühepäevane kestusega 8 akadeemilist tundi

Kursuse teemad

  • Dynamo ja Revit: kasutajaliidesed Dynamo ja Dynamo Player
  • Andmed: info ammutamine Reviti mudelist
  • Sõlmed: sisendid ja väljundid
  • Geomeetria ja matemaatiline loogika: vektorid, tasapinnad, koordinaatsüsteemid, objektide loomine, siirdamine ja paljundamine
  • Geomeetria juhtimine: adaptiivsed komponendid, komponentide sidumine

Lisa info ja registreerumine kaire@commuun.ee