Külastades Commuun OÜ veebilehekülgi aadressil http://commuun.ee või http://www.commuun.ee, tuleb Teil nõustuda järgnevate tingimustega. Tingimustega mittenõustumisel ei ole Teil lubatud veebilehekülgi kasutada.

Commuun OÜ veebilehe sisu on kaitstud autoriõigusega: (C) Commuun OÜ 2017. Kõik õigused, ka siin mitte välja kirjutatud õigused, on kaitstud. Keelatud on veebilehe sisu osaline või täielik reprodutseerimine, edastamine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis ilma Commuun OÜ eelneva kirjaliku loata, välja arvatud järgmistel tingimustel: lubatud on Commuun OÜ veebilehekülgede sirvimine ja printimine isiklikuks tarbeks, kuid mitte levitamiseks ilma Commuun OÜ kirjaliku loata. Osade veebilehel olevate dokumentide suhtes võivad kehtida lisatingimused, mis on eraldi ära toodud. Käesoleva saidi ja selle sisu kasutamine on lubatud isiklikul, mittetulunduslikul eesmärgil. Lubatud on pressiteadete ja muu avaliku teabena käsitletava info kasutamine avalikus teabevahetuses, kui märgitakse ära kasutatava info allikas.
Käesoleva saidi ja selle sisu kättesaadavaks tegemisel on lähtutud Teie mugavusest. Commuun OÜ veebilehekülgede sisu esitatakse põhimõttel “nagu on” ja “nagu saadaval”. Me ei anna otseseid ega kaudseid garantiisid lehekülgede kättesaadavuse, täpsuse, usaldusväärsuse ja sisu suhtes, sealhulgas garantiisid valdusõiguse või kellegi õiguste mitterikkumise kohta ning kaudseid garantiisid turustatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Commuun OÜ ei vastuta käesoleva teenuse kasutamisest või mittekasutamisest tulenevate otseste, kaudsete, juhuslike, spetsiifiliste või järgnevate kahjude, saamata jäänud tulu või äritegevuse katkestuste eest, isegi kui Commuun OÜ on selliste kahjude võimalikkusest teadlik.
Kasutaja juurdepääsu lihtsustamiseks võib Commuun OÜ kasutada oma veebilehel viiteid saitidele, mille omanikeks või haldajateks on kolmandad osapooled. Viite kaudu kolmanda osapoole saiti külastades tuleb teil tutvuda ning nõustuda selle kasutustingimustega. Samuti nõustute Te sellega, et Commuun OÜ ei oma kontrolli selle saidi sisu üle ning ei võta endale vastutust kolmanda osapoole saidil loodud ja avaldatud materjalide eest. Viide Commuun OÜ:le mittekuuluvale saidile ei tähenda seda, et Commuun OÜ annab heakskiidu kolmanda osapoole saidile, seal mainitud toodetele või teenustele.
Edastades materjale ükskõik millisele meie serverile näiteks e-posti või veebilehekülgede kaudu, nõustute Te järgmiste tingimustega:

  1. antud materjal ei sisalda õigusvastast või avaldamiseks sobimatut infot;
  2. teete omapoolseid jõupingutusi, et skaneerida oma materjali ja kõrvaldada sellest enne edastamist viirused või kahjulikud elemendid;
  3. olete kõnealuse materjali omanik või omate piiramatut õigust selle edastamiseks, lubades Commuun OÜ:l materjali tasuta avaldada ja/või kasutada seda või selles kirjeldatud kontseptsioone oma toodetes ilma aruandekohustuse või vastutuseta;
  4. nõustute mitte võtma meie vastu meetmeid seoses Teie poolt edastatud materjaliga ning kompenseerite kulud, kui kolmas osapool esitab meile nõudmisi seoses Teie poolt edastatud materjaliga. Commuun OÜ ei saa kontrollida, ei kontrolli ja ei vastuta kasutajate poolt Commuun OÜ saidile edastatud sisu eest. Commuun OÜ võib omal äranägemisel ja igal ajal kõrvaldada kasutajate poolt edastatud sisu.
  5. internetidomeenid commuun.ee ja commuun.eu kuuluvad Commuun OÜle.
  6. Meie eposti aadresse ei ole lubatud lisada postitusnimekirjadesse ilma meie loata. Meie eposti aadresside müümine kolmandatele isikutele on rangelt keelatud.

COMMUUN.EE” ja “Informatsioon on tähtsaim ehitusmaterjal” on Commuun OÜ registreeritud kaubamärgid. Kõik ülejäänud veebilehel mainitud toote- ja firmanimed kuuluvad nende respekteeritud omanikele. Teie juurdepääsu käesolevale saidile ei tule tõlgendada kui kaudselt või muul viisil antud õigust sellel saidil esinevate märkide kasutamiseks ilma Commuun OÜ või kolmandast osapoolest omaniku kirjaliku loata.
Copyright Commuun OÜ 2017. Kõik õigused kaitstud.