Üldvaade

Hoone kandekonstruktsioonid koosnevad raudbetoon postidest ja terassõrestikest.
Konstruktsioonide analüüsiks kasutati Robot Millenniumi. Hoone jagati kolme tüüpsesse ossa: tooraine ladu, valmistoodangu ladu ja tootmishoone tüüpsektsioon. Kokku 5280 elementi.
Konstruktsiooni mudelit koormati 9 erineva koormusolukorra ja 24 kombinatsiooniga. Koormused vastavalt Eurokoodeksile. Lumekoormus 1,5kPa, tuulekoormuse baasväärtus 0,3kPa. Kasuskoormused 3,0 kuni 15kPa.
RC Column moodulit kasutati raudbetoonpostide ökonoomseks projekteerimiseks Eurokoodeks 2 järgi.
Konstruktsiooni erinevatel osadel on erinevad jäikused. Lisaks kandvate elementide projekteerimisele oli Robot Millenniumil oluline osa tuulesidemete projekteerimisel.

Konstruktsiooni vaade