Image

845 elementi kasutati Robot Millennium arvutusmudelis. Erinevad moodulid betoonelementide dimensioneerimiseks (RC Column, RC Beam) leidsid edukat kasutust.  

Ehitist koormati kombinatsioonidega vastavalt Eurokoodeksile. Normatiivne lumekoormus 1,5 kPa, tuulerõhu baasväärtus 0,3 kPa. Normatiivsed kasuskoormused 3,0 kuni 5,0 kPa. 48 koormuskombinatsiooni 9 erineva koormusolukorra baasil.

Robot Millennium oli vajalik ehitise kui terviku arvutamiseks, et tagada tugevust ja stabiilsust.