Alates 01.01.2023 ei esinda Commuun OÜ enam Sofistik AG tooteid Eestis.

Palume kontakteeruda nendega otse.