Autodeks Navisworks Freedom programmi abil saab vaadata kõiki simulatsioone ja väljundeid, mis on salvestatud NWD formaadis kasutades Navisworks Review, Navisworks Simulate või Navisworks Manage tarkvara. Navisworks Freedom pakub projekteerijatele NWD formaadis olevate failidega hindamatut sidevahendit. See on praktiline lahendus hoovamaks mahukaid CAD mudeleid, kusjuures NWD failid ei nõua mingit mudeli ettevalmistust, kolmanda osapoole serveri hostingut, ettevalmistusperioodi või täiendavaid kulutusi toimingule. Faile saab vaadata samuti 3D DWF formaadis. Efektiivne koostöö saavutatakse tänu lihtsamale projekti lõppeesmärgi kommunikatsioonile, erinevate huvirühmade projektiosade koos vaatamise võimaluse ja kõikide tulemuste jagamise kaudu.

TASUTA Navisworksi NWF ja DWF failide vaataja, mängib ette simulatsioone, jne.
https://www.autodesk.com/products/navisworks/3d-viewers