Kõigi nelja viadukti sildekonstruktsiooniks on järeltõmmatud pingearmatuuriga monoliitbetoonist T-talad. Sillete pikkused jäävad vahemikku 15.0 m (Kukruse viadukt) kuni 35.4 m (Aiandi viadukt). Viaduktid on koormatud Eurokoodeksile vastavate koormusmudelitega LM 1 (hajukoormused 2,5 – 9 kN/m2 + tandem 200 – 600 kN) ja LM 3 (eriveokid 3600 kN ja 1200 kN).

Image
Kukruse viadukti arvutusmudel

Viaduktide vahesammaste ja sildekonstruktsioonide tugevusarvutused tehti analüüsitarkvaraga RM 2004.

Projektide puhul teostati programmi RM 2004 kasutades järgmised arvutused ja analüüsid:

* koormuste analüüs – erinevatel radadel liikuvate liikluskoormuste koormusmõjud, koormuste kõige ebasoodsamate asetuste leidmine
* pingekadude analüüs – hõõrdest ja ankuramisest tingitud pingearmatuuri pingekaod, konstruktsiooni vanusest sõltuvate pingeakadude arenemine
* sildekonstruktsiooni sisejõudude analüüs koos eelpingestusjõust tingitud primaarsete ja sekundaarsete sisejõududega
* sildekonstruktsiooni kandepiirseisundist lähtuvate piki-, põik- ja väändearmatuuri pindade määramine
* pragude avanemise piiramiseks vajaliku lisaarmatuuri pinna määramine
* betooni pingete analüüs konstruktsiooni pingestamisel ja kasutuspiirseisundite kombinatsioonides
* sildekonstruktsiooni väsimusarvutused
* vahesammaste sisejõudude analüüs koos juhuslikust- ja teist järku ekstsentrilisusest tingitud sisejõududega
* temperatuurist ja betooni roome- ning mahukahanemisdeformatsioonidest tingitud vuukide ja tugiosade vajalike liikuvuste määramine