Hoone on süvavundamentidega (vaivundamentidega pikkusega 30-36 m), all osas (keldrid ja esimene ning teine korrus) monoliitsete kandeseinte, postidega ja vahelagedega ning ülejäänud osas monteeritavate kandeseintega ja õõnespaneelidest vahelagedega ehitis, mille jäikus tagatakse jäigastavate seinte ning monoliitse või monolitiseeritud vaheplaadi koostööga.

Magistritöö käigus valmistati arhitektuursete tööjooniste põhjal programmis AutoCAD 2004LT ette kolmemõõtmelise kandetarindi mudel ning seejärel imporditi vastav mudel analüüsitarkvarasse Robot Millennium v. 19.0, kus see arvutamiseks vastavalt kohandati (mudeli osade omaduste määramine).

Image

Robot Millenniumi arvutusmudel koosnes 4152 elemendist, 43 468 sõlmest ja 64 koormuskombinatsioonist. Koormuste arvutus toimus vastavalt Eesti projekteerimisnormide EPN-ENV 1.-le.

Töö käigus analüüsiti Robot Millenniumi kaudu hoone kõige raskemalt koormatud monoliitsest raudbetoonist esimese ja teise korruse poste ja seinu, leiti armatuuurivajadus elementides ja võrreldi seda olemasolevate arvutustega.

Analüüsitarkvara Robot Millenniumi suutlikkus võtta arvesse materjali mittelineaarsus omadusi, analüüsida mistahes kujuga hoone geomeetriat rohketele koormuskombinatsioonidele, võimaldas hoonet palju täpsemini ja kiiremini analüüsida.

Commuun OÜ andis magistrandile uurimistöö teostamiseks tasuta Robot Millennium litsentsi.