Image

Spordisaali kandeelementideks on raudbetoonpostidele toetuvad täisseinalised terastalad pikkusega 41m ja sammuga 9150mm, hoone katuseroovid on Z-profiilidest sammuga 2000mm ning katusekatteks on perforeeritud profiilplekk.

Spordikompleksi judosaali karkasspostid on raudbetoonist ja paiknevad sammuga 6000mm, katust kandvad elemendid on terasfermid avaga 14250mm. Ülejäänud hooneosa karkasspostideks on varieeruva sammuga raudbetoonpostid, vahelagedeks on kasutatud õõnespaneele kõrgusega 150mm ja 220 mm.

Image

Hoone karkassi ja elementide arvutamisel kasutati edukalt analüüsitarkvara Robot Millennium. Arvutusskeemid koostati vastavalt konstruktsioonide paiknemisele ning arvutused teostati Eesti projekteerimisnormidele vastavalt.

Arvutusandmete sisestamise lihtsus,  kasutatavate seadete võimaluste rohkus ja tulemuste selge ja arusaadav esitamine muutsid töö analüüsitarkvaraga Robot Millennium mugavaks ja nauditavaks.