MWF on esimene seina paneelide konstrueerija Autodesk Revit platvormile võimaldades nii puidust kui ka kergetest terasprofiilidest karkasside loomist. MWF on templiitidel põhinev ja parameetriline lahendus, mis tunneb Reviti seinte, akende, uste ja avauste objekte. Programm genereerib automaatselt karkassi elemendid, tööjoonised, lõike loetelud ning CNC faili automaatpinkide juhtimiseks. Kuna koos füüsilise mudeliga luuakse ka analüütiline mudel, on võimalik seinakarkasse analüüsida enamuste Revitiga ühilduvate analüüsitarkvaradega. MWF on saadaval erinevate versioonidena: MWF Professional ning MWF Floor and Ceiling.

Tarkvara tootja StrucSoft kodulehelelt saate lisa lugeda.

MWF Professional

Jooniste genereerimise mootor

Jooniste loomise mootor parandab töövoogu ja suurendab jooniste vormistamise efektiivsust. Nüüd saab defineerida terve joonise templiidi, määrates vaadete arvu, paigutuse ja skaala. Mõõtjoonte stiilid saab defineerida igale lõikele eraldi, lisada saab andmeid tabeli kujul, näiteks materjalide loetelu. Kui templiidid on loodud, saab neid omistada ühele või mitmele seinale korraga, valides objektid mudelist.

Kardinseinte ühendussõlmed (paindeühendused)

smdeflectionconnectors

Põrandate konfliktanalüüs ja avade looja

See omadus laiendab seniseid konfliktanalüüsi võimalusi vahelagedele ja seintele. Automaatselt kontrollitakse vahelagede ja seinte konflikte tehnosüsteemidega (MEP), konstruktsioonielementidega, samuti Reviti üldiste objektidega (Generic Families). See ainulaadne lahendus võimaldab konflikte lahendada vajalike avade loomisega seintesse ja vahelagedesse, sealjuures korrigeerides karkassi etteantud reeglite kohaselt. See omadus töötab ka linkitud mudelitega!

H5_WithMech_12small

Tuletõkke avade aruanne

MWF salvestab kriitilise informatsiooni seinte ja vahelagede ning läbivate elementide kohta. Seda tehakse konfliktanalüüsi ja avauste genereerimise tulemusena. See lihtsustab tuletõkke avade kohta aruannete loomist ning vajalike spetsiaalsete toodete tellimist. Süsteem võimaldab otsida näiteks konkreetse konstruktsiooni ja paksusega seinte ning konkreetse toru konflikte.

smallOpening_reports

Seinte sõrestike sõlmede loomise liides

Võimaldab kasutajal defineerida ühendusliiteid mitme seina ühenduspunktis ning omistada sama lahendust kõikidele sarnastele ühenduskohtadele.

tjoinmix

Seinte jäikuskinnitused (wall kicker)

smallkickers
smallkickers2

Seadmete toestused

Erineva mööbli, seadmete seintele kinnitamiseks vajaliku lisakarkassi defineerimine.

smallbacking2

smallbacking
https://www.youtube.com/watch?v=PlATNqUH29U

Lisaks eelnevale sisaldab MWF Professional palju kasulikke omadusi:

 • Reeglitel ja parameetritel põhinev
 • Automaatselt tuvastab Reviti seinad, uksed ja avaused
 • Sisemised, välimised, kandvad, mittekandvad ja kardinseinad
 • Horisontaalsed ja vertikaalsed seinte lõiked
 • Modelleerib paneeli karkassi kasutaja sisestatud parameetrite järgi
 • Modelleerib täiendava karkassi avauste juurde vastavalt kasutaja sisestatud parameetritele
 • Modelleerib sisemised ja välimised tapid vastavalt kasutaja parameetritele
 • Modelleerib tugitalad
 • Modelleerib sisemised ja välimised sidemed
 • Automaatselt nummerdab paneelid ja lisab objektidele sildid
 • Automaatselt genereerib CNC väljundi StudMeister ja Howick sikemasinatele
 • Automaatselt genereerib 2D joonised koos mõõtude ja kirjeldustega
 • Automaatselt genereerib materjali loetelu/lõikamise loetelu.
 • Võimalik analüüsida karkassi analüüsitarkvaradega

MWF Floor and Ceiling moodul

MWF Floor and Ceiling moodul on metall ja puit karkasside loomise rakendus, mis toetab nii varras karkasse, kui ka paneelidel (platvorm ja "õhupalli") põhinevaid töömeetodeid.

MWF Floor & Ceiling on lisamoodul MWF Professional tarkvarale, mis automatiseerib puit ja kergprofiilidest paneelide projekteerimist tootmiseni. Programm tuvastab Reviti seinad ja vahelaed, avaused, jne. Eesmärk on maksimaalselt automatiseerida karkasside kavandamist ja tootmist.

MWF Floor and Ceiling omadused:

 • Reviti vahelagede ja seinte automaatne tuvastus
 • Kasutaja defineeritud reeglid karkassi elementidele ja kinnitustele
 • Abitalade paigutus
 • Automaatsed tagasilõiked/tapid
 • Automaatne avauste raamimine
 • Templiitidel/reeglitel baseeruv
 • Automaatsed tööjoonised ja lõigete loetelud
 • Võimalik CNC väljund