Dynamo on Autodeski arendatav komputatiivse parameetrilise modelleerimise tarkvara, mis baseerub informatsiooni ja geomeetria loogilisel ja algortimilisel sidumisel, sageli kirjeldatud ka kui visuaalsel programmeerimisel. Tegemist on avatud lähtekoodil põhineva tarkvaraga, mida saab kasutada iseseisvalt, aga ka integreeritult Revitiga ja alates 2019 aastast ka AutoCAD Civil 3Dga. Samuti on olemas liidesed analüütiliste mudelite loomiseks Autodesk Robot Structural Analysise jaoks.

Dynamo teeb võimalikuks keerukad mudelid, mida tavapärase ehitusinfo modelleerimise tarkvaraga ei oleks võimalik luua või see oleks ebamõistlikult keeruline.

Võrreldes populaarse Rhino ja Grasshopper kooslusega on Dynamo eeliseks sisseehitatud graafikaliides, seega ei vaja Dynamo kasutuselevõtuks ühegi teise tarkvara olemasolu ja on täielikult tasuta. Dynamo kasutusloogika on vägagi sarnane Grasshopperile, seega võib koolitusest kasu olla ka Grasshopperi kasutuselevõtul.

Selle kursuse eesmärgiks on arendada põhilised oskused visuaalseks programmeerimiseks Dynamoga kasutades Dynamo Sandboxi.

Kursus on ühepäevane kestusega 8 akadeemilist tundi

Kursuse teemad

  • Mis on Dynamo? Kust seda saab ja versioonide erinevused.
  • Kasutajaliidese tutvustus
  • Sõlmede loogika: grupid, kasutajaloodud sõlmed, info liikumine
  • Andmed: listide loomine ja haldamine
  • Andmed: muutmine, kopeerimine, importimine ja eksportimine
  • Geomeetria ja matemaatiline loogika: vektorid, tasapinnad, koordinaatsüsteemid
  • Koodiplokid: lihtsa programmeerimise võimsus
  • Geomeetria juhtimine: adaptiivsed komponendid
  • Package Manager: Dynamo kasutajate loodud sõlmed, kuidas neid valida ja kasutada, olulisemad saadavalolevad sõlmed

Lisa info ja registreerumine kaire@commuun.ee