Dynamo BIM edasijõudnuile – Civil 3D

Dynamo on Autodeski arendatav komputatiivse parameetrilise modelleerimise tarkvara, mis baseerub informatsiooni ja geomeetria loogilisel ja algortimilisel sidumisel, sageli kirjeldatud ka kui visuaalsel programmeerimisel. Tegemist on avatud lähtekoodil põhineva tarkvaraga, mida saab kasutada iseseisvalt, aga ka integreeritult Revitiga ja alates 2019 aastast ka AutoCAD Civil 3Dga. Samuti on olemas liidesed analüütiliste mudelite loomiseks Autodesk Robot Structural Analysise jaoks.

Dynamo teeb võimalikuks keerukad mudelid, mida tavapärase ehitusinfo modelleerimise tarkvaraga ei oleks võimalik luua või see oleks ebamõistlikult keeruline.

See kursus on neile, kes tegelevad infrastruktuuri, sh teede, raudteede, torustike projekteerimisega kasutades AutoCAD CIvil 3D paketti ja soovivad viia mudelprojekteerimise uuele tasemele. Osalemise eelduseks on eelnev osalemine Dynamo algkursusel või varasem kogemus Dynamo kasutamisel. Eesmärk on arendada oskused visuaalseks programmeerimiseks Dynamoga AutoCAD Civil 3D baasil.

Kursus on 1,5 päevase kestusega 12 akadeemilist tundi

Kursuse teemad

  • Dynamo ja Civil 3D: kasutajaliidesed Dynamo ja Dynamo Player
  • Dynamo C3D sõlmed: sisendid ja väljundid
  • Andmed: info ammutamine Civil 3D mudelist, teljed, koridorid, tunnusjooned (feature lines)
  • Andmed: muutmine, kopeerimine, importimine ja eksportimine
  • Geomeetria juhtimine: plokid, assemblid, koridorid
  • Korduvad rutiinid ja Dynamo Player

Lisa info ja registreerumine kaire@commuun.ee