Dynamo parameetriline BIM algajatele

Dynamo on komputatiivse parameetrilise modelleerimise tarkvara, mis baseerub informatsiooni ja geomeetria loogilisel ning algortimilisel sidumisel, sageli kirjeldatud ka kui visuaalsel programmeerimisel. Tegemist on avatud lähtekoodil põhineva tarkvaraga (arendust toetab Autodesk), mida saab kasutada iseseisvalt, aga ka integreeritult Revitiga ja alates 2019 aastast ka AutoCAD Civil 3Dga. Samuti on olemas liidesed analüütiliste mudelite loomiseks Autodesk Robot Structural Analysise jaoks, pidevalt lisandub uusi liideseid.

Dynamo teeb võimalikuks keerukad mudelid, mida tavapärase ehitusinfo modelleerimise tarkvaraga ei oleks võimalik luua või see oleks ebamõistlikult keeruline.

Võrreldes populaarse Rhino ja Grasshopper kooslusega on Dynamo eeliseks sisseehitatud graafikaliides, seega ei vaja Dynamo kasutuselevõtuks ühegi teise tarkvara olemasolu ja on täielikult tasuta. Dynamo kasutusloogika on vägagi sarnane Grasshopperile, seega võib koolitusest kasu olla ka Grasshopperi kasutuselevõtul.

Kursusele võivad tulla kõik, kes soovivad õppida parameetrilist ja algoritmilist modelleerimist sõltumata modelleerimise eesmärgist. Modelleerida saab kõike (ehitisi, ehteid, mööblit, mustreid või midagi muud).
Kursusele tulija võiks olla vilunud Windows arvuti kasutaja.

Selle kursuse eesmärgiks on arendada põhilised oskused visuaalseks programmeerimiseks Dynamoga kasutades Dynamo Sandboxi.

Vaata õppekava.

Kursus on ühepäevane kestusega 8 akadeemilist tundi

Kursuse teemad

  • Mis on Dynamo? Kust seda saab ja versioonide erinevused.
  • Kasutajaliidese tutvustus
  • Sõlmede loogika: grupid, kasutajaloodud sõlmed, info liikumine
  • Andmed: listide loomine ja haldamine
  • Andmed: muutmine, kopeerimine, importimine ja eksportimine
  • Geomeetria ja matemaatiline loogika: vektorid, tasapinnad, koordinaatsüsteemid
  • Koodiplokid: lihtsa programmeerimise võimsus
  • Package Manager: Dynamo kasutajate loodud sõlmed, kuidas neid valida ja kasutada, olulisemad saadavalolevad sõlmed

Lisa info ja registreerumine kaire@commuun.ee