Robot Structural Analysis algkursus

Kahepäevane kursus on mõeldud insenerile, kes soovib alustada tööd analüüsi- ja dimensioneerimistarkvaraga Robot Structural Analysis. Tarkvara kasutamine eeldab põhjalikke erialaseid teadmisi. Tarkvara ei asenda inseneri, sestap ei ole mõtet seda õppida neil, kes eriala ei tunne.

Vaata õppekava.

Kursus on kahe päevane, kestvusega 16 akadeemilist tundi.

Kursuse teemad

Üldine informatsioon Robot Structural Analysis kohta
* kasutajaliides
* süsteemi konfigureerimine
* kohandamine
Kahemõõtmelise raami ja sõrestiku geomeetria määramine
* geomeetria määramine
* tüüpkonstruktsioonid
* toed
* liigendid
Koormuste määramine
* koormuste defineerimine
* käsitsi määratavad kombinatsioonid
* automaatsed kombinatsioonid
Konstruktsiooni analüüs
* tulemuste esitamine diagrammidel
* tulemuste esitamine tabelkujul
* väljatrüki koostamine
Terase dimensioneerimine vastavalt normile Eurokoodeks 3
* elementide parameetrite määramine
* aktuaalsete profiilide normikontroll
* profiili optimeerimine
Betoonelementide dimensioneerimine Eurokoodeks 2 järgi
* betoontalade dimensioneerimine
* betoonpostide dimensioneerimine
* betoonvarraste dimensioneerimine
Raudbetoonplaadi geomeetria määramine
* kontuuri määramine
* paneelid (plaadi omadused)
* tugede määramine (täiendavad omadused tugedeks)
* koormuse määramine
* koormuskombinatsioonid
Raudbetoonplaadi analüüs
* võrgustamise seaded
* mudeli loomine
* varraselemendi määramine
* konstruktsiooni kontrollimine
Plaadi tulemuste esitamine
* kaardid ja samajooned
* diagrammid plaadi lõike jaoks
* tulemuste redutseerimine tugede lähedal
* tulemuste tabelid
* väljatrüki koostamine
Raudbetoonplaadi teoreetiline armeerimine Eurokoodeks 2 järgi
* armeerimisparameetrid
* armatuuri arvutused
* teoreetilise armatuuri esitamine
Raudbetoonplaadi reaalne armeerimine
* varda jaotamise parameetrid
* reaalse armatuuri esitamine
* armeerimisjoonised
Puitkonstruktsioonid

Info ja registreerumine kaire@commuun.ee