Revit jätkukursus konstruktorile

Reviti kahepäevane jätkukursus on mõeldud insenerile või tehnikule, kes on teinud algust ehitiste informatsiooni modelleerimisega Reviti keskkonnas ning soovib luua uusi parameetrilisi ehituskomponente ja teha meeskonnatööd kolleegidega. Osalemise eeeltingimuseks on Revit algkursuse läbimine või samaväärne kogemus Reviti kasutajana.

Grupi suurus on optimaalne, et tagada individuaalne töö iga osavõtjaga.
Koolitaja on ehitusinsener ja TTÜ õppejõud Priit Luhakooder. Reviti Structure kasutaja ja koolitaja aastast 2007

KAVA

Kursuse jooksul omandatakse edasijõudnud töövõtted Revit Structure kasutamiseks ehituskonstruktsioonide projekteerimisel.
Sealhulgas:

1.Sõlmed
1.1 Uue sõlme komponendi loomine
1.2 Tüüpsõlmede teekide loomine ja haldamine
2. Perekondade (family) loomine
3. Analüütiline mudel
3.1 Korrigeerimine ja kontroll
3.2 Koostöö analüüsitarkvaraga (Robot Structural Analysis, Adapt)
4. Koostöö kasutades rvt (Revit) fromaati
4.1 Reviti mudelite sidumine omavahel
4.2 Muudatuste haldamine
4.3 Konfliktide otsimine ja parandamine
5. Mitme kasutaja koostöö sama projektiga
5.1 Tööpiiride loomine ja haldamine
6. Koostöö kasutades IFC formaati